Les nocturnes du MIMA / De nocturnes van het MIMA

MIMA - MIMA_Nocturne3_banner-header

De uitgelezen kans om ’s avonds de monumentale installatie te ontdekken van Boris Tellegen aka Delta, graffitiprofeet. En om daarna van een glaasje te genieten in het restaurant van het MIMA!

 

L’occasion de venir découvrir en soirée l’installation monumentale de Boris Tellegen aka Delta, légende du graffiti. Ainsi que de prendre un verre au restaurant du MIMA !

 


Op het programma:

  • – Vrij bezoek: tickets aan € 7,50 in plaats van € 9,50!
  • – Gratis rondleidingen van “A Friendly Takeover” (enkel op reservatie).
  • – Gratis poster bij aankoop van een ticket.
  • – Bar/restaurant van het MIMA blijft open tot 22 uur!

 


Au programme :

  • – Visite libre : entrée à 7,5€ au lieu de 9,5€
  • – Visites guidées gratuites de « A Friendly Takeover » (uniquement sur réservation).
  • – Affiche gratuite à l’achat d’une entrée.
  • – Bar / restaurant du MIMA ouvert jusque 22h !

 


Rondleidingen / Visites guidées

  • – 19 uur: rondleiding in NL (30 min) van “A Friendly Takeover”. VOLGEBOEKT
  • – 19h45 : visite guidée en FR (30min) de « A friendly Takeover ». COMPLETE

 

Reservaties via mail: anouk@mimamuseum.eu of op het nummer 0472/61.03.51.

Réservations par mail : stanislas@mimamuseum.eu ou par téléphone 0472/61.03.51.

 


Kostprijs / Tarif

 

Een ticket is geldig voor de tijdelijke tentoonstelling EN de vaste collectie.

€ 7,50 in plaats van € 9,50 voor iedereen.

Gratis voor kinderen onder de 12 jaar.

 

Le ticket est valable pour l’exposition temporaire ET la collection permanente.

7,50€ au lieu de 9,50€ pour tous.

Gratuit en dessous de 12 ans.

 

 

Copyright : C. Nassef