MIMA reload

MIMA - LVH_mimareload_affiche_08012021_40x60

MIMA reload

04.02 > 29.05.2022

 

Le musée se dévoile en exposant sa collection permanente.

Chacune des oeuvres est une porte d’entrée sur l’univers d’un artiste ou sur le souvenir d’une exposition. Rassemblées par le MIMA, elles donnent une image de la création contemporaine, de l’esprit créatif de l’époque, d’un “Zeitgeist” du Millénium.

 

Plus d’info prochainement !

MIMA reload

04.02 > 29.05.2022

 

Het museum openbaart zich door haar permanente collectie tentoon te stellen.

Elk van de werken is een toegangspoort tot de wereld van een kunstenaar of tot de herinnering aan een tentoonstelling. Verzameld door het MIMA, geven zij een beeld van de hedendaagse schepping, van de creatieve geest van de tijd, van een “Zeitgeist” van het Millenium.

 

Binnenkort meer info !