Book Signing Event: BORIS TELLEGEN aka DELTA (18.00 > 22.00)

MIMA - banner-BOOK-SIGNING2

Le MIMA vous propose une soirée exceptionnelle EN PRESENCE DE BORIS TELLEGEN aka DELTA ! L’occasion unique de rencontrer l’artiste pour la signature de son livre. Mais aussi de découvrir l’installation monumentale que ce prophète du graffiti a réalisé pour le MIMA.

 

Het MIMA organiseert een uitzonderlijke avond IN AANWEZIGHEID VAN BORIS TELLEGEN aka DELTA! De uitgelezen kans om de kunstenaar te ontmoeten tijdens de signeersessie van zijn boek. Maar ook om de monumentale installatie te ontdekken, die deze graffitiprofeet voor het MIMA heeft ontworpen.

 


Au programme

 • – Signature du livre « 8697 » en PRESENCE DE L’ARTISTE. Plus d’info
 • – Entrée à 7,5€ au lieu de 9,5€
 • – Affiche offerte à l’achat d’une entrée.
 • – Bar / restaurant du MIMA ouvert jusque 22h !

 


Op het programma

 • – Signeersessie van het boek “8697” in AANWEZIGHEID VAN DE KUNSTENAAR. Meer Info
 • – Tickets aan € 7,50 in plaats van € 9,50!
 • – Gratis poster bij aankoop van een ticket.
 • – Bar/restaurant van het MIMA blijft open tot 22 uur!

 


Tarif / Kostprijs

 • Le ticket est valable pour l’exposition temporaire ET la collection permanente.
 • 7,50€ au lieu de 9,50€ pour tous.
 • Gratuit en dessous de 12 ans.

 

 • Een ticket is geldig voor de tijdelijke tentoonstelling EN de vaste collectie.
 • € 7,50 in plaats van € 9,50 voor iedereen.
 • Gratis voor kinderen onder de 12 jaar.